Dit is het vervolg op ontdeksel #15 | Een goed begin: plezierig ongemakkelijk dat gaat over mijn ervaringen bij het opstarten van een nieuw project.

Okay, dus iedereen in het team kent elkaar inmiddels (een beetje) en voelt zich (licht) met elkaar verbonden. Mooi. Tijd voor de volgende stap.

Waarom zijn we eigenlijk bij elkaar?

Een echt goed product maken, kan alleen als je weet waarom je het product aan het maken bent. Dit onderdeel gaf het team de broodnodige context, zeker voor de teamleden die nog weinig bekend waren met het domein.

Bron

Ik heb de manager van de PO gevraagd of hij kort aan het team wilde uitleggen waarom we eigenlijk bij elkaar waren gezet. Hij verraste ons met een enthousiast verhaal over de ontwikkelingen tot nu toe, zijn visie op het nieuwe product, hoe blij klanten hiermee zouden zijn en zijn vertrouwen in dit team. Door vragen vanuit het team ontstond een mooi gesprek.

Al met al kostte dit ons nog geen 30 minuten. In die tijd werd voor iedereen duidelijk waar het in de kern van de zaak om ging. Ik zag dat een heel aantal teamleden al een stuk verder naar voren op hun stoel zaten dan in het begin.

Voor wie zijn wij eigenlijk bij elkaar?

De uitdrukkelijke wens van de PO en zijn stakeholders was het ontwikkelen op basis van klantfeedback. We vonden het daarom erg belangrijk om het team onze klanten te laten leren kennen. Dit hebben we in twee delen gedaan.

Deel I: Luisteren naar klantonderzoek

In het eerste deel presenteerde de productmanager enkele generieke kenmerken van het product en hoe deze in het algemeen wordt gebruikt. Ook kwamen er 3 persona’s voorbij. Dit leverde enkele vragen op bij het team, maar niet veel.

Een voorbeeld van 3 persona’s – Bron

Dit onderdeel duurde zo’n 20 minuten en zorgde ervoor dat het team een eerste begrip kreeg van behoeften en wensen van de verschillende klantgroepen en de verschillen in deze groepen.

Deel II: Zelf op klantonderzoek

In het tweede deel zoomden we in op één van de klantgroepen en interviewden we hiervan een aantal klanten telefonisch. Het team kreeg de opdracht om tijdens het interview op zoek te gaan naar antwoorden op de volgende vragen*:

  • Wat heeft de klant nodig?
  • Wat bieden wij de klant nu al?
  • Wat kunnen we de klant nog beter/meer bieden?

Deze vragen dienden twee doelen: richting geven aan het interview en het team voorbereiden op de volgende oefening.

Bron

De productmanager trapte het interview af en het team kon op elk moment zelf ook een vraag stellen. Diverse teamleden grepen deze kans. De teamleden die dat niet deden, luisterden aandachtig.

Dit onderdeel koste in totaal 45 minuten (15 minuten per interview) met een fantastisch resultaat: het team had een goed beeld van de wensen en behoeften van echte (!!) klanten. Ook de teamleden die alleen hadden geluisterd naar het interview, waardeerden dit onderdeel van het programma enorm.

Bron

Collectieve ambitie

Een goede reden om een groot project te beginnen en echte klanten waarvoor je het doet, zijn in mijn ogen onmisbaar voor een nieuw team. Stiekem – of eigenlijk heel openlijk – krijgt het team een collectieve ambitie. En deze collectieve ambitie is nodig om het zelfsturend team langdurig en met plezier te laten vlammen!